سیاست حفظ حریم خصوصی

اطلاعیه حقوقی و سیاست حفظ حریم خصوصی

بند فوری

این پلتفرم به شما یادآوری می کند: لطفا قبل از استفاده از خدمات این پلتفرم این بیانیه را با دقت بخوانید و درک کنید.

محدودیت مسئولیت

ما مسئول محتوای آپلود های خودمان در چارچوب قانونی هستیم؛ ما مسئول اظهارات کاربران خود نیستیم.

Privacy Policy

ما به حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران احترام می گذاریم.استفاده و به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی شما مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصیاین سیاست حفظ حریم خصوصی شامل شرایط ما برای جمع آوری، ذخیره سازی، استفاده، به اشتراک گذاری و حفاظت از اطلاعات شخصی شما است.ما توصیه می کنیم که شما این سیاست را به طور کامل بخوانید تا به شما کمک کند تا نحوه حفظ حریم خصوصی خود را درک کنید.اگر شما هر گونه سوال در مورد این سیاست حفظ حریم خصوصی دارید، می توانید از طریق اطلاعات تماس منتشر شده در پلت فرم با ما تماس بگیرید.شما باید فورا از خدمات پلتفرم استفاده نکنیدبا ادامه استفاده از هر یک از خدمات این پلتفرم، شما موافقت می کنید که ما به طور قانونی اطلاعات شما را مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصی جمع آوری، استفاده، ذخیره و به اشتراک می گذاریم.

حفاظت از اطلاعات شخصی شما

برای محافظت از امنیت اطلاعات شما، ما تلاش می کنیم تا تمام اقدامات امنیتی مناسب را برای محافظت از اطلاعات شما در صورت نشت، آسیب یا از دست دادن اطلاعات انجام دهیم.از جمله اما محدود به SSL نیست، اطلاعات رمزگذاری ذخیره سازی، کنترل دسترسی به مرکز داده. ما همچنین به شدت مدیریت کارکنان و یا برون سپاری که ممکن است در معرض اطلاعات خود را،از جمله اما محدود به امضای توافق نامه های محرمانه با آنها، بر اساس موقعیت، کنترل های مختلف مقامات را انجام می دهند و عملیات آنها را نظارت می کنند.

حفاظت جزئی

ما به حفاظت از اطلاعات شخصی کودکان اهمیت می دهیم.ما پیشنهاد می کنیم که از سرپرست خود بخواهید که به دقت این سیاست حفظ حریم خصوصی را بخواند و از خدمات ما استفاده کند یا اطلاعات را به ما ارائه دهد با این شرط که رضایت سرپرست خود را به دست آورد..